Kontakt

Lokaler og stoleopsætning 

Der er to lokaler i Rejsestalden, Vognporten, der kan indrettes efter behov, og Stalden, hvor der er udstillinger, turistinformation og administrationsområde. 

Stoleopsætning ved arrangementer i "Vognporten"

Ved almindelig stoleopsætning er der plads til 70 personer - dog skal flugtvejskravene overholdes:
Minimum 1,3 meter fri flugtsvejsbredde på begge sider af stolerækkerne, samt minimum 1,3 meter i hele rummets bredde ved udgangsdørene i enderne. Stolene skal "bindes" sammen minimum 4 styk/maksimum 12 styk og der skal være 80 centimeters afstand mellem hver række.

Ved stoleopsætning med borde, må der maksimalt sættes 50 personer.

Rengøring efter brug: Borde skal tørres af, gulvet skal fejes og køkkenet skal være rent.

rejsestalden

Nyheder

10. december 2018
Vi ses i 2019!

Kalender

14. november - 21. december 2018
Dynamisk motivverden indtager Rejsestalden
13. december 2018 17:30 - 19:30
Åben Stald - december
18. december 2018 17:00 - 18:00
Valg til Rejsestaldens bestyrelse

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Brug-af-huset/Lokalerne-og-stoleopstilling