Kontakt

Lokaler og stoleopsætning 

Der er to lokaler i Rejsestalden, Vognporten, der kan indrettes efter behov, og Stalden, hvor der er udstillinger, turistinformation og administrationsområde. 

Stoleopsætning ved arrangementer i "Vognporten"

Ved almindelig stoleopsætning er der plads til 70 personer - dog skal flugtvejskravene overholdes:
Minimum 1,3 meter fri flugtsvejsbredde på begge sider af stolerækkerne, samt minimum 1,3 meter i hele rummets bredde ved udgangsdørene i enderne. Stolene skal "bindes" sammen minimum 4 styk/maksimum 12 styk og der skal være 80 centimeters afstand mellem hver række.

Ved stoleopsætning med borde, må der maksimalt sættes 50 personer.

Rengøring efter brug: Borde skal tørres af, gulvet skal fejes og køkkenet skal være rent.

rejsestalden

Nyheder

Kalender

19. februar - 24. marts 2019
Farverige fabelhistorier
23. februar 2019 14:00 - 16:00
Bogreception
6. marts 2019 19:00 - 21:00
Hornsherred Alternativ Forening

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Brug-af-huset/Lokalerne-og-stoleopstilling